לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום כיתה ז כיתה ח כיתה ט
09:00 10:00 אנגלית - Young Inventors אנגלית - Who Had Seen the Wind? מתמטיקה - מקבילית- תכונות וחישובים
10:00 11:00 חינוך חברתי - נצחון האדם על עצמו של"ח - ליקוט צמחים של"ח - להסתכל לטבע בעיניים
11:00 12:00 מתמטיקה - חזקות ושורשים עברית - מילות קישור מדעים - שימור אנרגיה מכנית
12:00 13:00 עברית - הטקסט הזעיר מתמטיקה - משולש שווה שוקיים-תכונות אנגלית - Ordering Food
13:00 14:00 קולנוע ותקשורת - קולנוע יוצר משמעות - חלק א' אמנות חזותית - פרפרים באמנות חינוך - דרושה מנהיגה - על גולדה מאיר
14:00 15:00 אנגלית - Young Inventors אנגלית - Who Had Seen the Wind? מתמטיקה - מקבילית- תכונות וחישובים
15:00 16:00 חינוך חברתי - נצחון האדם על עצמו של"ח - ליקוט צמחים של"ח - להסתכל לטבע בעיניים
16:00 17:00 מתמטיקה - חזקות ושורשים עברית - מילות קישור מדעים - שימור אנרגיה מכנית
17:00 18:00 עברית - הטקסט הזעיר מתמטיקה - משולש שווה שוקיים-תכונות אנגלית - Ordering Food
18:00 19:00 קולנוע ותקשורת - קולנוע יוצר משמעות - חלק א' אמנות חזותית - פרפרים באמנות חינוך - דרושה מנהיגה - על גולדה מאיר