לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום כיתה ז כיתה ח כיתה ט
09:00 10:00 חינוך חברתי - קח לך לאט את הזמן חינוך חברתי - קח לך לאט את הזמן חינוך חברתי - קח לך לאט את הזמן
10:00 11:00 אנגלית - Weather Around The World אנגלית - Distance Learning אנגלית - Writing a Travelling Blog
11:00 12:00 אנגלית - Improving Your Life אנגלית - Street Art אנגלית - Expressing an Opinion in Writing
12:00 13:00 מתמטיקה - חוקי פעולות חשבון מתמטיקה - חפיפת משולשים תנאים הכרחיים מתמטיקה - משולש שווה שוקיים (משפטים הפוכים)
13:00 14:00 תיאטרון - יצירה תיאטרונית בעקבות חפצים תיאטרון - יצירה תיאטרונית בעקבות חפצים תיאטרון - יצירה תיאטרונית בעקבות חפצים
14:00 15:00 חינוך חברתי - קח לך לאט את הזמן חינוך חברתי - קח לך לאט את הזמן חינוך חברתי - קח לך לאט את הזמן
15:00 16:00 אנגלית - Weather Around The World אנגלית - Distance Learning אנגלית - Writing a Travelling Blog
16:00 17:00 אנגלית - Improving Your Life אנגלית - Street Art אנגלית - Expressing an Opinion in Writing
17:00 18:00 מתמטיקה - חוקי פעולות חשבון מתמטיקה - חפיפת משולשים תנאים הכרחיים מתמטיקה - משולש שווה שוקיים (משפטים הפוכים)
18:00 19:00 תיאטרון - יצירה תיאטרונית בעקבות חפצים תיאטרון - יצירה תיאטרונית בעקבות חפצים תיאטרון - יצירה תיאטרונית בעקבות חפצים