לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום
09:00 09:30 כישורי חיים - מה עושים כשכועסים
09:30 10:00 כישורי חיים - מה עושים כשכועסים
10:00 10:30 מתמטיקה - פריסות הגופים
10:30 11:00 מתמטיקה - פריסות הגופים
11:00 11:30 אמנות חזותית - פורטרט
11:30 12:00 אמנות חזותית - פורטרט
12:00 12:30 שפה ואוריינות - אותיות ופונמות
12:30 13:00 שפה ואוריינות - אותיות ופונמות
13:00 13:30 מוזיקה - שיעורים מוזיקה
13:30 14:00 מוזיקה - שיעורים מוזיקה
14:00 14:30 כישורי חיים - מה עושים כשכועסים
14:30 15:00 כישורי חיים - מה עושים כשכועסים
15:00 15:30 מתמטיקה - פריסות הגופים
15:30 16:00 מתמטיקה - פריסות הגופים
16:00 16:30 אמנות חזותית - פורטרט
16:30 17:00 אמנות חזותית - פורטרט
17:00 17:30 שפה ואוריינות - אותיות ופונמות
17:30 18:00 שפה ואוריינות - אותיות ופונמות
18:00 18:30 מוזיקה - שיעורים מוזיקה
18:30 19:00 מוזיקה - שיעורים מוזיקה