לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום
09:00 09:30 מסורת ומורשת - ירח משתנה
09:30 10:00 מסורת ומורשת - ירח משתנה
10:00 10:30 שפה ואוריינות - יוצא דופן ותכונות משותפות
10:30 11:00 שפה ואוריינות - יוצא דופן ותכונות משותפות
11:00 11:30 בריאות - רמדאן בריאותי
11:30 12:00 בריאות - רמדאן בריאותי
12:00 12:30 מדע וטכנולוגיה - חיות
12:30 13:00 מדע וטכנולוגיה - חיות
13:00 13:30 העשרה - מקשטים את הבית לקראת רמדאן
13:30 14:00 העשרה - מקשטים את הבית לקראת רמדאן
14:00 14:30 מסורת ומורשת - ירח משתנה
14:30 15:00 מסורת ומורשת - ירח משתנה
15:00 15:30 שפה ואוריינות - יוצא דופן ותכונות משותפות
15:30 16:00 שפה ואוריינות - יוצא דופן ותכונות משותפות
16:00 16:30 בריאות - רמדאן בריאותי
16:30 17:00 בריאות - רמדאן בריאותי
17:00 17:30 מדע וטכנולוגיה - חיות
17:30 18:00 מדע וטכנולוגיה - חיות
18:00 18:30 העשרה - מקשטים את הבית לקראת רמדאן
18:30 19:00 העשרה - מקשטים את הבית לקראת רמדאן