לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום
09:00 09:30 מוזיקה - יא ביתי
09:30 10:00 מוזיקה - יא ביתי
10:00 10:30 שפה ואוריינות - אותיות תאומות
10:30 11:00 שפה ואוריינות - אותיות תאומות
11:00 11:30 מתמטיקה - מדידת קיבלות
11:30 12:00 מתמטיקה - מדידת קיבלות
12:00 12:30 חינוך גופני - תנוחת הפרפר ביוגה
12:30 13:00 חינוך גופני - תנוחת הפרפר ביוגה
13:00 13:30 אמנות חזותית - טכניקות אומנות
13:30 14:00 אמנות חזותית - טכניקות אומנות
14:00 14:30 מוזיקה - יא ביתי
14:30 15:00 מוזיקה - יא ביתי
15:00 15:30 שפה ואוריינות - אותיות תאומות
15:30 16:00 שפה ואוריינות - אותיות תאומות
16:00 16:30 מתמטיקה - מדידת קיבלות
16:30 17:00 מתמטיקה - מדידת קיבלות
17:00 17:30 חינוך גופני - תנוחת הפרפר ביוגה
17:30 18:00 חינוך גופני - תנוחת הפרפר ביוגה
18:00 18:30 אמנות חזותית - טכניקות אומנות
18:30 19:00 אמנות חזותית - טכניקות אומנות