לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום
09:00 09:30 שפה ואוריינות - אותיות דומות ושונות ב ת ת'
09:30 10:00 שפה ואוריינות - אותיות דומות ושונות ב ת ת'
10:00 10:30 מוזיקה - ניגודים
10:30 11:00 מוזיקה - ניגודים
11:00 11:30 מתמטיקה - נכיר את הגופים
11:30 12:00 מתמטיקה - נכיר את הגופים
12:00 12:30 בריאות - מיחזור חומרים
12:30 13:00 בריאות - מיחזור חומרים
13:00 13:30 העשרה - טיול וירטואלי - יפו
13:30 14:00 העשרה - טיול וירטואלי - יפ
14:00 14:30 שפה ואוריינות - אותיות דומות ושונות ב ת ת'
14:30 15:00 שפה ואוריינות - אותיות דומות ושונות ב ת ת'
15:00 15:30 מוזיקה - ניגודים
15:30 16:00 מוזיקה - ניגודים
16:00 16:30 מתמטיקה - נכיר את הגופים
16:30 17:00 מתמטיקה - נכיר את הגופים
17:00 17:30 בריאות - מיחזור חומרים
17:30 18:00 בריאות - מיחזור חומרים
18:00 18:30 העשרה - טיול וירטואלי - יפו
18:30 19:00 העשרה - טיול וירטואלי - יפו