לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום
09:00 09:30 אמנות חזותית - צהוב - איך אפשר באמנות
09:30 10:00 אמנות חזותית - צהוב - איך אפשר באמנות
10:00 10:30 שפה ואוריינות - ילדה לבדה
10:30 11:00 שפה ואוריינות - ילדה לבדה
11:00 11:30 מתמטיקה - לא בדיוק אבל בערך
11:30 12:00 מתמטיקה - לא בדיוק אבל בערך
12:00 12:30 כישורי חיים - כמה נעים לדמיין
12:30 13:00 כישורי חיים - כמה נעים לדמיין
13:00 13:30 חינוך גופני - בקבוק עם פקק
13:30 14:00 חינוך גופני - בקבוק עם פקק
14:00 14:30 אמנות חזותית - צהוב - איך אפשר באמנות
14:30 15:00 מדע וטכנולוגיה - טיפות של מים
15:00 15:30 שפה ואוריינות - ילדה לבדה
15:30 16:00 שפה ואוריינות - ילדה לבדה
16:00 16:30 מתמטיקה - לא בדיוק אבל בערך
16:30 17:00 מתמטיקה - לא בדיוק אבל בערך
17:00 17:30 מסורת ומורשת - חג החנוכה
17:30 18:00 מסורת ומורשת - חג החנוכה
18:00 18:30 חינוך גופני - בקבוק עם פקק
18:30 19:00 חינוך גופני - בקבוק עם פקק