לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום
09:00 09:30 מוזיקה - יש בי שיר ומנגינה - יצירה מתוך חוויה
09:30 10:00 מוזיקה - יש בי שיר ומנגינה - יצירה מתוך חוויה
10:00 10:30 חינוך גופני - בקבוק עם פקק פעילות בתנועה
10:30 11:00 חינוך גופני - בקבוק עם פקק פעילות בתנועה
11:00 11:30 שפה ואוריינות - הצלילים שבצבעים – פירוק והרכבה של מילים
11:30 12:00 שפה ואוריינות - הצלילים שבצבעים – פירוק והרכבה של מילים
12:00 12:30 כישורי חיים - כשאני אוהב הלב מתרחב
12:30 13:00 כישורי חיים - כשאני אוהב הלב מתרחב
13:00 13:30 בריאות - בריאות הגוף והנפש בספארי
13:30 14:00 בריאות - בריאות הגוף והנפש בספארי
14:00 14:30 מוזיקה - יש בי שיר ומנגינה - יצירה מתוך חוויה
14:30 15:00 מוזיקה - יש בי שיר ומנגינה - יצירה מתוך חוויה
15:00 15:30 חינוך גופני - בקבוק עם פקק פעילות בתנועה
15:30 16:00 חינוך גופני - בקבוק עם פקק פעילות בתנועה
16:00 16:30 שפה ואוריינות - הצלילים שבצבעים – פירוק והרכבה של מילים
16:30 17:00 שפה ואוריינות - הצלילים שבצבעים – פירוק והרכבה של מילים
17:00 17:30 כישורי חיים - כשאני אוהב הלב מתרחב
17:30 18:00 כישורי חיים - כשאני אוהב הלב מתרחב
18:00 18:30 בריאות - בריאות הגוף והנפש בספארי
18:30 19:00 בריאות - בריאות הגוף והנפש בספארי