לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום
09:00 09:30 חינוך גופנ - תנועה בהנאה עם גרביים
09:30 10:00 חינוך גופנ - תנועה בהנאה עם גרביים
10:00 10:30 מתמטיקה - סימני דרך
10:30 11:00 מתמטיקה - סימני דרך
11:00 11:30 העשרה - דירה להשכיר - בובות מגרביים
11:30 12:00 העשרה - דירה להשכיר - בובות מגרביים
12:00 12:30 תיאטרון - הפתעה-יוצרים תאטרון
12:30 13:00 תיאטרון - הפתעה-יוצרים תאטרון
13:00 13:30 מדע וטכנולוגיה - לצפות בציפורים ולהקשיב
13:30 14:00 מדע וטכנולוגיה - לצפות בציפורים ולהקשיב
14:00 14:30 חינוך גופנ - תנועה בהנאה עם גרביים
14:30 15:00 חינוך גופנ - תנועה בהנאה עם גרביים
15:00 15:30 מתמטיקה - סימני דרך
15:30 16:00 מתמטיקה - סימני דרך
16:00 16:30 העשרה - דירה להשכיר - בובות מגרביים
16:30 17:00 העשרה - דירה להשכיר - בובות מגרביים
17:00 17:30 תיאטרון - הפתעה-יוצרים תאטרון
17:30 18:00 מדע וטכנולוגיה - לצפות בציפורים ולהקשיב
18:00 18:30 מדע וטכנולוגיה - לצפות בציפורים ולהקשיב
18:30 19:00 העשרה - מנגינות ואגדות - הבגד הרעב