לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום
09:00 09:30 מוזיקה - את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק
09:30 10:00 מוזיקה - את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק
10:00 10:30 מתמטיקה - השלם לשלם
10:30 11:00 מתמטיקה - השלם לשלם
11:00 11:30 חינוך גופני - בקבוק עם פקק
11:30 12:00 חינוך גופני - בקבוק עם פקק
12:00 12:30 כישורי חיים - כשעצוב לי
12:30 13:00 כישורי חיים - כשעצוב לי
13:00 13:30 העשרה - מפגש מסכם חיות וחידודים
13:30 14:00 העשרה - מפגש מסכם חיות וחידודים
14:00 14:30 מוזיקה - את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק
14:30 15:00 מוזיקה - את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק
15:00 15:30 מתמטיקה - השלם לשלם
15:30 16:00 מתמטיקה - השלם לשלם
16:00 16:30 חינוך גופני - בקבוק עם פקק
16:30 17:00 חינוך גופני - בקבוק עם פקק
17:00 17:30 כישורי חיים - כשעצוב לי
17:30 18:00 כישורי חיים - כשעצוב לי
18:00 18:30 העשרה - מפגש מסכם חיות וחידודים
18:30 19:00 העשרה - מפגש מסכם חיות וחידודים