לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום
09:00 09:30 מתמטיקה - השלם לשלם
09:30 10:00 מתמטיקה - השלם לשלם
10:00 10:30 מחול - יוצאים במחול לקראת שבת
10:30 11:00 מחול - יוצאים במחול לקראת שבת
11:00 11:30 בריאות - למה כובע?
11:30 12:00 בריאות - למה כובע?
12:00 12:30 העשרה - האריה שאהב תות – סיפור בפלסטלינה
12:30 13:00 העשרה - האריה שאהב תות – סיפור בפלסטלינה
13:00 13:30 מדע וטכנולוגיה - יוצרים חרוזים
13:30 14:00 מדע וטכנולוגיה - יוצרים חרוזים
14:00 14:30 מתמטיקה - השלם לשלם
14:30 15:00 מתמטיקה - השלם לשלם
15:00 15:30 מחול - יוצאים במחול לקראת שבת
15:30 16:00 מחול - יוצאים במחול לקראת שבת
16:00 16:30 בריאות - למה כובע?
16:30 17:00 בריאות - למה כובע?
17:00 17:30 העשרה - האריה שאהב תות – סיפור בפלסטלינה
17:30 18:00 העשרה - האריה שאהב תות – סיפור בפלסטלינה
18:00 18:30 מדע וטכנולוגיה - יוצרים חרוזים
18:30 19:00 מדע וטכנולוגיה - יוצרים חרוזים