לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום
09:00 09:30 מוזיקה - זמן מוזיקה
09:30 10:00 מוזיקה - זמן מוזיקה
10:00 10:30 כישורי חיים - לגעת ולהתחבק מרחוק
10:30 11:00 כישורי חיים - לגעת ולהתחבק מרחוק
11:00 11:30 העשרה - האריה שאהב תות – סיפור בפלסטלינה
11:30 12:00 העשרה - האריה שאהב תות – סיפור בפלסטלינה
12:00 12:30 מתמטיקה - מעשה בכיסא שבור
12:30 13:00 מתמטיקה - מעשה בכיסא שבור
13:00 13:30 בריאות - בריאות הגוף והנפש בספארי
13:30 14:00 בריאות - בריאות הגוף והנפש בספארי
14:00 14:30 מוזיקה - זמן מוזיקה
14:30 15:00 מוזיקה - זמן מוזיקה
15:00 15:30 כישורי חיים - לגעת ולהתחבק מרחוק
15:30 16:00 כישורי חיים - לגעת ולהתחבק מרחוק
16:00 16:30 העשרה - האריה שאהב תות – סיפור בפלסטלינה
16:30 17:00 העשרה - האריה שאהב תות – סיפור בפלסטלינה
17:00 17:30 מתמטיקה - מעשה בכיסא שבור
17:30 18:00 מתמטיקה - מעשה בכיסא שבור
18:00 18:30 בריאות - בריאות הגוף והנפש בספארי
18:30 19:00 בריאות - בריאות הגוף והנפש בספארי