לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום כיתה ז כיתה ח כיתה ט
09:00 10:00 עברית הבנה הבעה ולשון - יחסים בין מילים חינוך - שעת חברה - המסע מאתיופיה לירושלים ספרות ממלכתי - בתוך נייר עיתון / טיפקס
10:00 11:00 תנ"ך - שמואל ב' פרק י"ד ערבית למגזר היהודי - שיח בין-אישי בערבית מדוברת היסטוריה ממלכתי - הגורמים למלחמת העולם הראשונה
11:00 12:00 ספרות ממלכתי - החבר - אלזה מורנטה חינוך גופני - מתיחות, שחרור והרפיית הגוף עברית הבנה הבעה ולשון - דיבור ישיר ודיבור עקיף
12:00 13:00 ערבית למגזר היהודי - הקניית האותיות: סשצצ'פק + טט'עג'חח' תנ"ך - מ.רות ג'-ד' גאוגרפיה אדם וסביבה - מקורות המים ואיכותם חלק ב'
13:00 14:00 חינוך - שעת חברה - המסע מאתיופיה לירושלים מדע וטכנולוגיה - סחלבים- הדגם המשוכלל של עולם הצמחים חינוך גופני - מתיחות, שחרור והרפיית הגוף
14:00 15:00 עברית הבנה הבעה ולשון - יחסים בין מילים חינוך - שעת חברה - המסע מאתיופיה לירושלים ספרות ממלכתי - בתוך נייר עיתון / טיפקס
15:00 16:00 תנ"ך - שמואל ב' פרק י"ד ערבית למגזר היהודי - שיח בין-אישי בערבית מדוברת היסטוריה ממלכתי - הגורמים למלחמת העולם הראשונה
16:00 17:00 ספרות ממלכתי - החבר - אלזה מורנטה חינוך גופני - מתיחות, שחרור והרפיית הגוף עברית הבנה הבעה ולשון - דיבור ישיר ודיבור עקיף
17:00 18:00 ערבית למגזר היהודי - הקניית האותיות: סשצצ'פק + טט'עג'חח' תנ"ך - מ.רות ג'-ד' גאוגרפיה אדם וסביבה - מקורות המים ואיכותם חלק ב'
18:00 19:00 חינוך - שעת חברה - המסע מאתיופיה לירושלים מדע וטכנולוגיה - סחלבים- הדגם המשוכלל של עולם הצמחים חינוך גופני - מתיחות, שחרור והרפיית הגוף