לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום כיתה ז כיתה ח כיתה ט
09:00 10:00 עברית הבנה הבעה ולשון - לשון: טקסטים למטרות שכנוע - הטקסט הזעיר עברית הבנה הבעה ולשון - לשון: טקסטים למטרות שכנוע - הטקסט הזעיר עברית הבנה הבעה ולשון - דרכי תצורת שמות בעברית - חלק א
10:00 11:00 אנגלית - OUGH (like F) sound אנגלית - Wonders of the Ancient World 7 אנגלית - Hi- Tech Grandmothers
11:00 12:00 אנגלית - Vocabulary: Living on an Island + Technology אנגלית - Homophones - Vocabulary Band 1 אנגלית - Writing a Traveling Blog
12:00 13:00 של"ח - מפגש טבע: מפגשים מסוג אחר של"ח - מפגש טבע: מפגשים מסוג אחר אזרחות - הרקע להקמת המדינה - כ"ט בנובמבר | מגילת העצמצאות
13:00 14:00 חינוך גופני - הגברת פעילות כושר ובריאות (בנים) חלק 1 חינוך גופני - הגברת פעילות כושר ובריאות (בנים) חלק 1 חינוך גופני - הגברת פעילות כושר ובריאות (בנים) חלק 1
14:00 15:00 עברית הבנה הבעה ולשון - לשון: טקסטים למטרות שכנוע - הטקסט הזעיר עברית הבנה הבעה ולשון - לשון: טקסטים למטרות שכנוע - הטקסט הזעיר עברית הבנה הבעה ולשון - דרכי תצורת שמות בעברית - חלק א
15:00 16:00 אנגלית - OUGH (like F) sound אנגלית - Wonders of the Ancient World 7 אנגלית - Hi- Tech Grandmothers
16:00 17:00 אנגלית - Vocabulary: Living on an Island + Technology אנגלית - Homophones - Vocabulary Band 1 אנגלית - Writing a Traveling Blog
17:00 18:00 של"ח - מפגש טבע: מפגשים מסוג אחר של"ח - מפגש טבע: מפגשים מסוג אחר אזרחות - הרקע להקמת המדינה - כ"ט בנובמבר | מגילת העצמצאות
18:00 19:00 חינוך גופני - הגברת פעילות כושר ובריאות (בנים) חלק 1 חינוך גופני - הגברת פעילות כושר ובריאות (בנים) חלק 1 חינוך גופני - הגברת פעילות כושר ובריאות (בנים) חלק 1