לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום כיתה ז כיתה ח כיתה ט
09:00 10:00 חינוך - מעורבות חברתית ספרות ממלכתי - יהודה עמיחי - הכרות עם יוצר מתמטיקה - שאלות קנייה ומכירה
10:00 11:00 של"ח - מקיבוץ מזרע להר הקפיצה תרבות יהודית-ישראלית - ערך חיי האדם-יום השואה הבנלאומי עברית - דיבור ישיר ודיבור עקיף
11:00 12:00 גאוגרפיה אדם וסביבה - שימושי קרקע עירוניים של"ח - שיעור 1 בסדנת הבקע כגבול שלום תרבות יהודית-ישראלית - ערך חיי האדם- יום השואה הבנלאומי
12:00 13:00 תרבות יהודית-ישראלית - ערך חיי האדם- יום השואה הבנלאומי חינוך חברתי - קבלת החלטות ערבית למגזר היהודי - שיח בין-אישי בערבית מדוברת
13:00 14:00 אמנות חזותית - האביזר בתיאטרון ובסיפור המשפחתי חינוך - ערבות הדדית חינוך גופני - פיתוח מרכיב כושר גופני סיבולת לב ריאה, כוח וקאורדינציה
14:00 15:00 חינוך - מעורבות חברתית ספרות ממלכתי - יהודה עמיחי - הכרות עם יוצר מתמטיקה - שאלות קנייה ומכירה
15:00 16:00 של"ח - מקיבוץ מזרע להר הקפיצה תרבות יהודית-ישראלית - ערך חיי האדם-יום השואה הבנלאומי עברית - דיבור ישיר ודיבור עקיף
16:00 17:00 גאוגרפיה אדם וסביבה - שימושי קרקע עירוניים של"ח - שיעור 1 בסדנת הבקע כגבול שלום תרבות יהודית-ישראלית - ערך חיי האדם- יום השואה הבנלאומי
17:00 18:00 תרבות יהודית-ישראלית - ערך חיי האדם- יום השואה הבנלאומי חינוך חברתי - קבלת החלטות ערבית למגזר היהודי - שיח בין-אישי בערבית מדוברת
18:00 19:00 אמנות חזותית - האביזר בתיאטרון ובסיפור המשפחתי חינוך - ערבות הדדית חינוך גופני - פיתוח מרכיב כושר גופני סיבולת לב ריאה, כוח וקאורדינציה