לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום כיתה ז כיתה ח כיתה ט
09:00 10:00 מדע וטכנולוגיה - מבנה מרכיבי מערכת ההובלה מתמטיקה - הסתברות חלק ב' חינוך - "הרצל אמר"
10:00 11:00 אנגלית - Swimming Pool Rules היסטוריה ממלכתי - עליית נפוליאון בונפרטה אנגלית - PositiveThinking
11:00 12:00 היסטוריה ממלכתי - ראשית האסלאם אנגלית - "Food Vocabulary Band II" מתמטיקה - ריבוע שאלה מתפתחת
12:00 13:00 מתמטיקה - הכרת פונקציות-חלק א גאוגרפיה אדם וסביבה - חקר החלל מדע וטכנולוגיה - מבנה וקישור בתרכובות פחמן
13:00 14:00 חינוך גופני - אירובי וכוח עברית הבנה הבעה ולשון - שם המספר אמנות חזותית - מדיה בימי קורונה - גזענות
14:00 15:00 מדע וטכנולוגיה - מבנה מרכיבי מערכת ההובלה מתמטיקה - הסתברות חלק ב' חינוך - "הרצל אמר"
15:00 16:00 אנגלית - Swimming Pool Rules היסטוריה ממלכתי - עליית נפוליאון בונפרטה אנגלית - PositiveThinking
16:00 17:00 היסטוריה ממלכתי - ראשית האסלאם אנגלית - "Food Vocabulary Band II" מתמטיקה - ריבוע שאלה מתפתחת
17:00 18:00 מתמטיקה - הכרת פונקציות-חלק א גאוגרפיה אדם וסביבה - חקר החלל מדע וטכנולוגיה - מבנה וקישור בתרכובות פחמן
18:00 19:00 חינוך גופני - אירובי וכוח עברית הבנה הבעה ולשון - שם המספר אמנות חזותית - מדיה בימי קורונה - גזענות