לוז עברית:
שעת התחלה שעת סיום כיתה ז כיתה ח כיתה ט
09:00 10:00 אנגלית - Personal Information - Speaking Lesson 4 אנגלית - The Power of Laughter מתמטיקה - משפטים הפוכים במלבן
10:00 11:00 שעת חינוך - הורים ומתבגרים של"ח - מכפר החורש לשימרון של"ח - מכפר החורש לשימרון
11:00 12:00 מתמטיקה - סוגי זוויות, סימון זוויות עברית הבנה הבעה ולשון - צירופים חלק 2 מדע וטכנולוגיה - תנועה
12:00 13:00 עברית הבנה הבעה ולשון - הלשון בשירות ההומור מתמטיקה - טריגו-עמט חלק א' אנגלית - "A Day in the Life of a Swimmer 3 points"
13:00 14:00 מוזיקה - משקל במוזיקה מוזיקה - משקל במוזיקה חינוך - סיפורי מנהיגות
14:00 15:00 אנגלית - Personal Information - Speaking Lesson 4 אנגלית - The Power of Laughter מתמטיקה - משפטים הפוכים במלבן
15:00 16:00 שעת חינוך - הורים ומתבגרים של"ח - מכפר החורש לשימרון של"ח - מכפר החורש לשימרון
16:00 17:00 מתמטיקה - סוגי זוויות, סימון זוויות עברית הבנה הבעה ולשון - צירופים חלק 2 מדע וטכנולוגיה - תנועה
17:00 18:00 עברית הבנה הבעה ולשון - הלשון בשירות ההומור מתמטיקה - טריגו-עמט חלק א' אנגלית - "A Day in the Life of a Swimmer 3 points"
18:00 19:00 מוזיקה - משקל במוזיקה מוזיקה - משקל במוזיקה חינוך - סיפורי מנהיגות